A tavasz fuvallata Európában

„Tavaszi ünnepek Európában” Erasmus+ projekt 2014–16 – tanulói alkotások gyűjteménye


Jelen gyűjtemény az Erasmus + program „Tavaszi ünnepek Európában” című projektje keretében készült.

A projekt két éve során négy, bolgár nyelvet oktató európai iskola – a párizsi Cirill és Metód Iskola (és a hozzá tartozó Zajcsenceto Bjalo Óvoda), a prágai Petar Beron Iskola, a budapesti Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola és a dublini Azbuka Bolgár Nyelviskola - tanulói oktatóik irányításával megismerkedtek a tavaszi ünnepekkel kapcsolatos népi hagyományokkal, melyek kulturális gyökereik részét képezik, valamint saját országuk hagyományaival, s az iskolák közötti együttműködésnek köszönhetően a másik három partnerország szokásaival is. Mindezzel egyidőben bolgár nyelvismeretüket is gazdagították. A projekt ugyanis bolgár nyelven zajlott – a gyerekek e nyelven érintkeztek egymással, mutatták be munkáikat, énekeltek, szavaltak, elevenítették fel a hagyományokat. E nyelv segítségével szereztek felejthetetlen élményeket, kötöttek új ismeretségeket, fejezték ki érzéseiket, elragadtatásukat... E nyelvnek köszönhetően nyíltak meg előttük új kultúrák és új távlatok...

A gyűjtemény a tanulóknak a tavaszi ünnepi hagyományok tanulmányozása és bolgár nyelvtudásuk elmélyítése terén tett erőfeszítéseinek gyümölcse.

A „tavaszi ünnepek” fogalmát a projekt tágan értelmezte: a népi és vallási hagyományhoz kapcsolódó ünnepek mellett beletartoztak a napjainkban keletkezett, de az adott ország kultúrájának részévé vált szokások is.

A gyűjtemény darabjai készítőik egyéni érzésvilágát és alkotói beállítottságát tükrözik, bolgár nyelvtudásuk szintjétől függően. Az iskolákon belüli versenypályázatok keretében készültek, értékelésüket tanárok, szülők és diákok végezték. A gyűjteményben való megjelenésük alkotóik tehetségének és erőfeszítéseinek jutalma.