Пролет над Европа

Сборник от ученически творби по проекта „Традиционни пролетни празници в Европа“ – Еразъм+ 2014–2016 година


Настоящият сборник от ученически творби е създаден в рамките на проекта „Традиционни пролетни празници в Европа“ на програмата Еразъм+.

В продължение на две години учениците от четири европейски училища, в които се изучава български език – училище „Кирил и Методий“, включващо детска градина „Зайченцето бяло“ в Париж, БСОУ „Д-р Петър Берон“, Прага, Българско училище за роден език в Будапеща и училище за български език „Азбука“ в Дъблин – работиха под ръководството на техните учители. В продължение на две години те изучаваха българските пролетни традиции като част от техните дълбоки корени, но също така и традициите на страната, в която живеят, а благодарение на проведения обмен между училища - и традициите на останалите три партньорски страни. В същото време те обогатяваха и познанията си по български език – езикът на този проект, езикът, на който те общуваха помежду си - представяха творбите си, пяха песни, рецитираха стихотворения, пресъздаваха традициите или участваха в тях, езикът, на който проведоха незабравими срещи, запознанства, езикът, на който изразяваха емоциите си, възхищението си, чувствата си …. Езикът, на който откриха нови култури и нови хоризонти.

Сборникът от ученически творби е плод на усилията на учениците, положени в изучаването на традиционните пролетни празници и на изучаването на българския език.

Понятието традиционни пролетни празници се разбира в широк смисъл. То включва както празниците, свързани с фолклорните или религиозни традиции, така и тези, възникнали в наши дни, но превърнали се в традиция за съответната страна.

Творбите отразяват чувствителността, индивидуалната творческа нагласа на авторите в зависимост от възрастта и нивото им на владеене на български език. Създадени в рамките на вътрешноучилищни конкурси, оценени и класирани от учители, родители и ученици, публикуването на творбите в настоящия сборник e награда за труда, усилията и таланта на нашите ученици.