Jaro v Evropě

Sbírka žákovských prací dle projektu Tradiční jarní svátky v Evropě – Erazmus+ 2014–2016


Tento sborník žákovských prací vznikl v rámci projektu Tradiční jarní svátky v Evropě programu ERASMUS+.

Během dvou let žáci čtyř evropských škol, ve kterých se vyučuje bulharský jazyk - škola Cyrila a Metoděje vč. mateřské školy Bílý zajíček v Paříži, Bulharská škola Dr. Petra Berona v Praze, Bulharská škola rodného jazyka v Budapešti, škola bulharského jazyka Azbuky v Dublinu - pracovali pod vedením svých učitelů. Dva roky zkoumali nejen bulharské jarní svátky jako součást svého původu a svých kořenů, nýbrž i tradice zemí, ve kterých teď žijí, a díky výměně mezi školami se seznámili i s lidovými zvyky zbylých tři partnerských států. Děti současně obohacovaly své znalosti bulharského jazyka. Bulharština byla oficiálním jazykem tohoto projektu, jazykem společné komunikace a prezentace jednotlivých prací. Bulharští účastníci výměn nacházeli nové přátelé, vyjadřovali své emoce, pocity, objevili nové kultury a nové obzory.

Sborník žákovských prací je výsledek úsilí žáků při zkoumání tradičních jarních svátků a výuky bulharského jazyka.

Termín „tradiční jarní svátky“ je chápan v širším slova smyslu. Obsahuje jak svátky lidové a církevní, tak i svátky pozdější doby, patřící dnes k tradici v daném státě.

Tvorby jsou odrazem emotivnosti, osobního tvůrčího potenciálu autorů podle věku a úrovni ovládání bulharského jazyka. Vznikly v rámci vnitroškolních soutěží, byly hodnoceny učiteli, rodiči a žáky. Publikace prací v tomto sborníku je ocenění za úsilí, pracovitost a talent našich žáků.