České Velikonoce

Aleksandr Ljubomirov Krstenov (14 let)
Bulharská základní škola a gymnázium Dr.Petra Berona, Praha