Чешкият Великден

Александър Любомиров Кръстенов (14 г.)
Училище „Д-р Петър Берон“, Прага