České Velikonoce

Noc, kdy Kristus vstal z mrtvých, se začala označovat jako Velká noc, noc největšího tajemství - odtud název Velikonoce. Typickým zvykem v Čechách je pomlázka, šlehání mladými spletenými vrbovými proutky pro zdraví a ,,pomlazení“, koná se v pondělí. Jiná tradice je polévání vodou, protože voda měla by zajistit zdraví a krásu.

Studentské práce