Tomina neděle, svátek svatého Tomáše

Tomina neděle - to je týden po Velikonocích. Je pojmenován podle svatého Tomáše, nepracuje se na poli ani se nezačínají žádné těžké práce . Během Tominy neděle se opět malují vejce, které se rozdávají za duše zemřelých. Předpokládá se, že tímto způsobem jejich příbuzní je chrání před reinkarnování.

Tento týden odedávna je pln „dívčích“ svátků, které v lidových představách směřují k modlitbám za déšť, plodnost a mají ochránit před krupobitím a špatnými nemocemi. Mezi nejznámějšími tradičními rituály patří rituální tanec Ladino choro, který tančí dívky v západním Bulharsku. Ve východních oblastech děvčata hrají Mara-Lišanka - hra s panenkou-nevěstou, kde neprovdané dívky zpívají panence.

Studentské práce