1.květen - tradice konvalinek

Simeon Evtimov (16 let)
Školy Cyrila a Metoděje, Paříž