1 май - традицията на момината сълза

Симеон Евтимов (16 г.)
Училище „Кирил и Методий“, Париж