Първа пролет в Европа

Пресияна Кирилова Асенова (10 г.)
Училище „Д-р Петър Берон“, Прага