Пролет

Станислава Томова Георгиева (12 г.)
Училище „Д-р Петър Берон“, Прага