Пролет в България

Габриела Веселинoвa Стаменова (9 г.)
Училище „Д-р Петър Берон“, Прага