Пролетни празници

Виктория Маринова Тодорова (17 г.)
Училище „Д-р Петър Берон“, Прага