Пролетни празници

Мелиса Сунай Зия (15 г.)
Училище „Д-р Петър Берон“, Прага