Пролетни празници

Денис Пламенов Димитров (15 г.)
Училище „Д-р Петър Берон“, Прага